Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Zwiazki zawodowe w Norwegii moga dofinansowac twoje dokształcanie

CZY WIESZ, ŻE NALEŻĄC DO JEDNEGO ZE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W NORWEGII MOŻESZ DOSTAĆ BEZZWROTNE STYPENDIUM NA PODWYŻSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH i DOKSZTAŁCANIE

Stypendium na dokształcanie ma na celu wspierać rozwój i podwyższanie kwalifikacji u członków związków zawodowych.
Będąc członkiem jednego ze związków zawodowych w Norwegii i opłacając aktywnie składkę członkowską w np. Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Industri Energi, Handel og Kontor itd. możesz starać się o przyznanie bezzwrotnego stypendium na dokształcanie.
Stypendium może zostać przyznane na kształcenie w trybie zaocznym i dziennym na:
• Dokształcanie na poziomie uniwersyteckim.
• Kształcenie na poziomie szkoły średniej i podstawowej
• Kształcenie podyplomowe
• Kursy zawodowe

Większość związków zawodowych wymaga co najmniej 3-letniego aktywnego członkostwa (opłacony kontyngent) ale istnieją odstępstwa od tej reguły.

DLACZEGO WARTO STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

  • O tym, czy dostaniesz dofinansowanie decyduje tylko i wyłącznie Twój Związek Zawodowy – NIE TWÓJ PRACODAWCA!
  • Nie musisz mieć żadnego pozwolenia czy też potwierdzenia od Twojego pracodawcy, po to abyś mógł złożyć podanie do Związków Zawodowych! Twój pracodawca musi jedynie potwierdzić, że nie pokrywa wydatków na twój kurs / dokształcanie, ewentualnie w jakiej części je pokrywa
  • O tym, na jakiego typu dokształcanie chcesz przeznaczyć stypendium decydujesz Ty i Twój Związek Zawodowy.
  • Dokształcanie lub kurs muszą być w jak największym stopniu związane z wykonywanym zawodem lub stanowiskiem pracy.
  • Można zaoszczędzić nawet do 12 000 kr rocznieZłożenie podania nic nie kosztuje, czas rozpatrywania podań nie jest długi.
  • Nie podpisujesz żadnej umowy lojalnościowej, która zobowiązuje Cię do pracy u danego pracodawcy przez określony okres czasu po ukończeniu kształcenia, jeżeli dofinansowanie kształcenia pokrywa jedynie Twój Związek zawodowy bez udziału pracodawcy.

Przykład stypendium, które można otrzymać, będąc członkiem Fagforbundet.
Kształcenie na poziomie podstawowym, średnim i uniwersyteckim, musi być wykształceniem dającym formalne kwalifikacje, ewentualnie za które uzyskuje się punkty akademickie lub które trwa minimum 80 godzin. Można uzyskać dofinansowanie aż do 50% kosztów – do 12 000 kr w roku kalendarzowym.

Krótkotrwałe kursy zawodowe, które trwają mniej niż 80 godzin. Można uzyskać dofinansowanie aż do 50% kosztów -
do 3 000 kr w roku kalendarzowym.
Można ubiegać się o dofinansowanie zarówno samego wykształcenia / kursu, jak i opłaty egzaminacyjnej, materiałów
(książki itp.), zakup środków informatycznych (25% ceny do 2500 kr), noclegi poza domem.

Stypendium nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia ani utraconych dni roboczych z tytułu zwolnienia z pracy.


BĘDĄC PRACOWNIKIEM, MOŻESZ STARAĆ SIĘ O PŁATNE ZWONIENIE NA DZIEŃ EGZAMINU. NIEKTÓRZY PRACODAWCY PRZYZNAJĄ RÓWNIEŻ PŁATNE DNI WOLNEGO NA CZAS PRZYGOTOWYWANIA SIĘ DO EGZAMINU. SPRAWDŹ SWOJĄ KSIĄŻECZKĘ PRACOWNICZĄ (PERSONALHÅNDBOK), JAKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄ W TWOIM MIEJSCU PRACY LUB ZAPYTAJ O TO MĘŻA ZAUFANIA W TWOIM MIEJSCU PRACY (TILLITSVALGT).

WYMAGANE DOKUMENTY:

• Wymagane są oryginały wszystkich rachunków
• Zaświadczenie od pracodawcy , że nie pokrywa twojego dokształcania lub do jakiej kwoty je pokrywa.
Potwierdzenie z NAV iż Twoje wykształcenie / kurs nie będzie pokrywał NAV.

GDZIE SKŁADAĆ PODANIA?


Podania o stypendium należy składać elektronicznie za pośrednictwem strony https://utdanningsfond.lo.no/
Stypendium można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. Ważne, aby podanie zostało złożone przed lub w trakcie a najpóźniej przed ostatecznym ukończeniem wykształcenia / kursu. Podania, dotyczące wykształcenia / kursu, gdzie kandydat pokrywa z własnej kieszeni jedynie 1500 kr nie są rozpatrywane.

O SZCZEGÓŁY PYTAJ PRZEDSTAWICIELA TWOJEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO (PLASSTILLITSVALGT) W MIEJSCU PRACY.

Rate this post