Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Zawarcie zwiazku malzenskiego w Norwegii – dokumenty i tlumaczenia na jezyk norweski

Osoby zmierzające zawrzeć związek małżeński w Norwegii a które posiadają zaświadczenie o pobycie stałym w Norwegii (czyli posiadające dokument zwany varig oppholdsbevispostępują tak samo jak dwie inne osoby o obywatelstwie norweskim.

Natomiast wymogi dla osób zawierających małżeństwo w Norwegii, a które nie mają stałego pobytu w norwegii (to znaczy takie, które posiadają jedynie tzw. registreringsbevis), są nieco inne. Tacy cudzoziemcy zamierzający wstąpić w związek małżeński na terenie Norwegii muszą złożyć następujące dokumenty w Skatteetaten (Urząd Skarbowy):

  • Forlovererklæring (oświadczenie o świadkach)
  • Erklæring om skifte (oświadczenie o zmianie statusu cywilnego) – jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński była już wcześniej w związku małżeńskim. Rozwód uzyskany za granicą musi zostać najpierw uznany przez norweskiego wojewodę (fylkesmannen) właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby. Wniosek o uznanie rozwodu można pobrać ze strony fylkesmannen.no. Wyjątek stanowi rozwód uzyskany w jakimkolwiek innym kraju nordyckim pod warunkiem, że oboje z małżonków zamieszkiwali ten kraj i mieli obywatelstwo tego kraju w momencie uzyskania rozwodu.
  • Polski aktu urodzenia osób zamierzających wstąpić w związek małżeński. Wystarczy kopia potwierdzona przez jakikolwiek norweski urząd (np. NAV albo urząd gminy) wraz z jej tłumaczeniem przysięgłym na język norweski. Tłumaczenie powinno nosić norweską pieczątkę, którą dysponują tylko tłumacze w Norwegii.
  • Zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa za granicą, które uzyskuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce. Zaświadczenie należy przetłumaczyć na język norweski u tłumacza przysięgłego w Norwegii, który przystawi na nim norweską pieczęć.
  • Potwierdzenie legalności pobytu w Norwegii (registreringsbevis), które można uzyskać na policji w Norwegii.

Wszystkie powyższe dokumenty muszą zawierać polskie apostille przed oddaniem ich do tłumaczenia przysięgłego na język norweski.

O tym, co to jest APOSTILLE i gdzie je uzyskać, przeczytaj tutaj. 

Komplet dokumentów należy przesłać do urzędu skarbowego (skattekontoret) właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z przyszłych małżonków.

O tym, dlaczego należy tłumaczyć dokumenty w Norwegii, możesz przeczytać tutaj.

Zawarcie zwiazku malzenskiego w Norwegii – dokumenty i tlumaczenia na jezyk norweski
5 (100%) 1 vote