Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Zasilek ojcowski / tacierzynski w Norwegii gdy matka przebywa w Polsce – najpelniejsza informacja, praktyczne porady!

Zasiłek tacierzyński (ojcowski) w Norwegii – najpełniejsza informacja, praktycznie porady! Czy ojciec ma prawo do zasiłku rodzicielskiego, gdy matka i dziecko mieszkają w Polsce?
Foreldrepenger til far (czyli zasiłek dla ojca, należy się każdemu ojcu, który przepracował w Norwegii przynajmniej 6 z ostatnich 10 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i zarobił przez ten okres co najmniej 44 000 koron w sumie – nie na miesiąc!).
W przypadku, gdy matka dziecka nie mieszka i nie pracuje w Norwegii, obowiązują takie same zasady przyznawania zasiłku dla ojca jak dla par mieszkających razem z dzieckiem w Norwegii.
Ojciec ma prawo do pójścia na urlop ojcowski tylko jeżeli matka powróci po urodzeniu dziecka do pracy, rozpocznie studia lub powróci na studia dzienne lub też przebywa na urlopie chorobowym i nie jest w stanie samodzielnie zaopiekować się dzieckiem.

Pierwsze 6 tygodni po urodzeniu dziecka należy się tylko matce, dlatego też ojciec nie może pobierać zasiłku tacierzyńskiego w tym czasie.

WAŻNE: Niektórzy pracodawcy przyznają ojcom płatny lub bezpłatny 2-tygodniowy urlop na okazję narodzin dziecka. W instytucjach państwowych zwykle urlop ten jest płacony przez pracodawcę. Nie należy mylić tego urlopu z tacierzyńskim z NAV. Po upływie 6 pierwszych tygodni ojciec może zacząć pobierać zwykły zasiłek ojcowski z NAV.

WAŻNE: Zasiłek ojcowski wypłaca pracodawca albo NAV, (jeżeli jest to pracodawca, to zakład pracy otrzymuje refundacje zasiłku z NAV). Ważne jest więc, aby prawidłowo wypełnić formularz i zakreślić odpowiednie pole, co do tego, kto wypłacał będzie zasiłek dla ojca, tak aby nie otrzymywać podwójnego zasiłku!

Pełny zasiłek dla ojca, w przypadku gdy matka nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego z Norwegii, to
40 tygodni za 100% wynagrodzeniem
lub 50 tygodni za 80% wynagrodzeniem.
Ojciec sam wybiera długość zasiłku zakreślając to w odpowiednim miejscu na formularzu.

Ojcowie samotnie wychowujący dziecko mogą otrzymać odpowiednio 46 i 56 tygodni zasiłku ojcowskiego.

CZY WIESZ, ŻE SAM MOŻESZ OBLICZYĆ WYSOKOŚĆ PRZYSZŁEGO ZASIŁKU OJCOWSKIEGO? ZRÓB TO SAM!

NAV opracował łatwy w obsłudze  ”kalkulator” zasiłku rodzicielskiego, dzięki któremu z dużą dokładnością obliczysz wysokość oraz okres przyszłego zasiłku. LINK DO KALKULATORA NAV:
https://tjenester.nav.no/foreldrepengeveilederen/foreldreOgBarn;JSESSIONID-foreldrepengeveileder=dnc7faII3C6MMgGTHkS1lFWE?0

Objaśnienia do kalkulatora po polsku – już wkrótce!

WAŻNE: Jeżeli matka powróci do pracy na mniej niż 75% etatu, np. na 50% – ojciec będzie mógł wybrać jedynie 50% zasiłku tacierzyńskiego.

DOBRZE WIEDZIEĆ! Ojciec może podzielić urlop ojcowski (tacierzyńskie) na kilka części i przerwać urlop w jego trakcie powracając do pracy, aby ponownie za jakiś czas znów powrócić na zasiłek. Prawo do podzielenia lub przesunięcia urlopu w czasie istnieje aż do skończenia przez dziecko 3-ego roku życia.
Aby jednak było to możliwe należy wystąpić o to do NAV na specjalnym formularzu jak najwcześniej a najpóźnej na dzień przed planowanym powrotem do pracy! Obowiązuje zasada, iż urlop ojcowski można przesunąć dopiero po odbyciu pierwszych 6 tygodni urlopu przez ojca oraz że ojciec musi powrócić do pracy na cały etat w okresie, o który przesuwa się urlop. Matka musi pracować lub studiować, aby ojciec mógł skorzystać z przesunięcia urlopu ojcowskiego. Więcej informacji: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Fleksibelt+uttak.1036.cms

Ojciec może również przesunąć tacierzyńskie z powodu własnej choroby (wymagane jest zaświadczenie od lekarza, które musi spełniać określone wymogi formalne!) lub też gdy ojciec przebywa na urlopie wypoczynkowym (do 21 dni). W tym czasie zasiłek tacierzyński zostaje wstrzymany i rozpoczyna się ponownie po zakończeniu urlopu wypoczynkowego.

UWAGA> W przypadku narodzin bliźniąt lub wieloraczków obowiązują inne przepisy!
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/Fleksibelt+uttak.1036.cms

WYMAGANE DOKUMENTY OD MATKI:
• Potwierdzenie od pracodawcy matki, iż będzie ona pracowała i na jaki etat w czasie kiedy ojciec przebywa w domu
• Wyciąg z konta lub odcinki z wypłaty matki potwierdzające zatrudnienie
• akt urodzenia dziecka lub zaświadczenie o terminie porodu matki
• dokument tożsamości matki / akt małżeństwa

Powyższe dokumenty powinny zostać przetłumaczone u tłumacza przysięgłego.

WYMAGANE DOKUMENTY OJCA:

Podanie o urlop ojcowski (foreldrepenger til far). Formularz NAV: Søknad om foreldrepenger, engangsstønad eller fedrekvote og mødre- kvote ved fødsel og adopsjon.
W przypadku podziału urlopu na części (przesunięcia części urlopu w czasie przez ojca: Formularz NAV: Utsettelse eller gradert uttak av foreldrepenger (fleksibelt uttak)
Forumlarz (zaświadczenie o zarobkach) wypełnione przez pracodawcę Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger
UWAGA: Nie trzeba dostarczać do NAV karty podatkowej, NAV pobiera ją sam elektronicznie z Urzędu Skarbowego.

Czy mam prawo do fedrekvote (często nazywane potocznie ”pappaperm”), czyli dodatkowe 10 tygodni dla ojca?
Jeżeli matka dziecka nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego w Norwegii, 10 tygodni fedrekvote przepada i ojciec nie ma do nich prawa.

BARDZO WAŻNE!
Aby nie stracić prawa do zasiłku ojcowskiego (tacierzyńskiego) należy wystąpić o niego jak najwcześniej (podanie można składac najwcześniej od 26 tygodnia ciąży matki) a najpóźniej przed upływem 6 tygodni po urodzeniu się dziecka. W przypadku spóźnienia NAV może skrócić zasiłek o każdy spóźniony dzień a w najgorszym wypadku, jeżeli podanie wpłynie po upływie okresu zasiłkowego, do którego ojciec ma prawo, NAV może nie przyznać zasiłku wcale.

JUŻ WKRÓTCE DARMOWE TŁUMACZENIE PODANIA O ZASIŁEK OJCOWSKI NA JĘZYK POLSKI – chcesz otrzymać powiadomienie? Zapisz się do mojego bloga :) Wpisz swój adres email po lewej stronie.

 

Zasilek ojcowski / tacierzynski w Norwegii gdy matka przebywa w Polsce – najpelniejsza informacja, praktyczne porady!
1 (20%) 1 vote