Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Uprawnienia SEP w Norwegii – jak zdobyc? DSB – wymagane dokumenty

Uprawnienia SEP w Norwegii – wymagane dokumenty przez DSB.

Każdy, kto chce uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu „regulowanego” jako elektryk w Norwegii, a zdobył wykształcenie zawodowe i doświadczenie w innym kraju UE lub EOG, musi złożyć wniosek do Dyrekcji ds. bezpieczeństwa ludności i planowania kryzysowego (DSB) w Norwegii www.dsb.no

Aby uzyskać uprawnienia elektryczne w Norwegii należy złożyć wniosek za pomocą elektronicznego formularza

Należy wejść w link Last opp søknad og dokumentasjon via DSB

TŁUMACZENIE NORWESKIEGO FORMULARZA DSB MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

POBIERZ PODANIE DO DSB

Wymogi ogólne do uzyskania DSB to:

- ukończenie szkoły zgodnej z zawodem, o ktorego uzanie się staramy (lista poniżej)

- odbycie praktyk w czasie nauki 

- conajmniej 1 rok doświadczenia w zawodzie w ciągu ostatnich 10 lat

Wszystkie dokumenty przed wysłaniem drogą elektroniczną jako załączniki do formularza musza zostać potwierdzone notarialnie w Polsce oraz przetłumaczone przez tłumacza przsięgłego.

Bardzo ważne jest, aby wnioskodawca określił w swoim wniosku, o uznanie jakich uprawnień w zawodzie elektryka w Norwegii występuje.

Lista zawodów znajduje się poniżej

Yrke Type elektriske anlegg som kan bygges og vedlikeholdes.
Type elektrisk utstyr som skal repareres.
Automatiker Automatyk Elektriske lavspenningsanlegg i automatiserte systemer
Automatikkmekaniker Automatyk / mechanik Elektriske lavspenningsanlegg på hydraulikksystemer og pneumatikksystemer i automatiserte systemer
Elektriker Elektryk Elektriske lavspenningsanlegg i bolig, næringsbygg og industri
Elektroreparatør Konwerwacje i naprawy elektryczne Reparasjon av elektrisk utstyr
Energimontør Monter urządzeń energetycznych Elektriske forsyningsanlegg (lav- og høyspenningsanlegg)
Energioperatør Operator urządzeń energetycznych Elektriske forsyningsanlegg i kraftproduksjonsanlegg (lav- og høyspenningsanlegg)
Heismontør Monter urz. el. w urządzeniach windowych Elektriske anlegg i heistekniske installasjoner
Linjemontører (Gr. B) Monter linii el. Elektriske forsyningsanlegg begrenset til kraftoverføringslinjer (lav- og høyspenningsanlegg)
Reparatør av elektromedisinsk utstyr Konwerwacje i naprawy el. urządzeń medycznych Reparasjon av elektromedisinsk utstyr i klasse IIa, IIb og III
Togelektriker Elektryk urządzeń kolejowych Elektriske lav- og høyspenningsanlegg på rullende materiell for jernbane og sporveier

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka w Norwegii, twoje kwalifikacje muszą spełniać wymagania rozporządzenia o przedsiębiorstwach elektrotechnicznych oraz wymogach kwalifikacyjnych do pracy związanej z instalacjami elektrycznymi i urządzeniami elektrycznymi, w skrócie fek.
Ocena kwalifikacji kandydata jest prowadzona zgodnie z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej 2005/36/WE.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku to obecnie 4 miesiące.
Do wniosku należy dołączyć minimum zestaw dokumentów wymienionych poniżej:
o CV, w którym opisane są Twoje personalia, wykształcenie i praktyka zawodowa w zawodzie, o którego uznanie występujesz
o Kopia oryginalnych świadectw szkolnych.
o Kopia oryginalnego zaświadczenia z odbytych praktyk szkolnych.
o Kopia oryginalnych pozwoleń/uprawnień do wykonywania zawodu, świadectwa czeladniczego lub świadectwa zawodowego.
o Kopi oryginalnych świadectw pracy od obecnych lub wcześniejszych pracodawców, które są potwierdzeniem co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej.
o Kopia paszportu
o Jakiekolwiek inne dokumenty, które mogą ułatwić rozpatrzenie podania.
o Wszystkie kopie dokumentów powinny być sporządzone w formie odpisów potwierdzonych notarialnie.
o Wszystkie dokumenty MUSZĄ być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Dlaczego warto tłumaczyć dokumenty z norweską pieczątką? Przeczytaj TUTAJ.

Zródło: https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/utenlandske-elektrofagfolk/elektrofagfolk-med-yrkeskvalifikasjoner-utlandet/perm-godkj-elektrofag-eueos/

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NORWESKIEGO W NORWEGII www.tlumacznorweskiego.no 

Uprawnienia SEP w Norwegii – jak zdobyc? DSB – wymagane dokumenty
5 (100%) 1 vote