Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Skad wziac formularz druk E 301 lub U1? zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Co zrobić, jeżeli nie przepracowało się w Norwegii pełnego roku lub nie uzyskało wymaganego wynagrodzenia do obliczenia podstawy do otrzymania zasiłku.? Rozwiązaniem jest druk U1 (dawny formularz e 301)

Instytucja właściwa kraju, w którym pracownik ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych – w tym wypadku NAV – ma obowiązek wziąć pod uwagę okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia uzyskane także w innych krajach.

Dokumentem potwierdzającym okresy zatrudnienia jest formularz U1 (dawny formularz E 301). W Polsce formularz E 301 wydaje, na wniosek zainteresowanego, wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce.

W Wielkiej Brytanii formularz U1 wydawany jest przez HM Revenue & Customs  

a w Irlandii przez Department for social protection 

W Norwegii osobom wracającym do Polski formularz U1/ E 301 wydaje NAV. 

Aby NAV mógł na na podstawie formularza U1 (E 301) zsumować okresy zatrudnienia w Polsce lub innych krajach EOG z okresem zatrudnienia w Norwegii, musi zostać spełniony warunek wcześniejszego zatrudnienia w Norwegii. Przy rozpatrywaniu wniosków, NAV ocenia jak długo bezrobotny pracował w Norwegii i jak długo zamierza przebywać w Norwegii.

Chcesz wiedzieć JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ, ABY UZYSKAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH W NORWEGII?, kliknij tutaj

Chcesz się dowiedzieć JAK NIE STRACIĆ PRZYZNANEGO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH W NORWEGII? kliknij tutaj

Chcesz wiedzieć ILE WYNOSI ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH W NORWEGII? kliknij tutaj

Rate this post