Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

TLUMACZENIE Rozliczenie podatkowe w Norwegii selvangivelse / skattemelding

Zamieszczam dzisiaj darmowe i pełne tłumaczenie przykładowego rozliczenia podatkowego selvangivelse (skattemelding) na język polski. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie, emeryturę lub rentę w Norwegii otrzymały w kwietniu zeznanie podatkowe, które należy przesłać najpóżniej do dnia 30 maja. Aby być pewnym, że nie zapłacimy zbyt dużo podatku powinniśmy dokładnie sprawdzić czy kwoty we wszystkich pozycjach zgadzają się oraz wpisać niezbędne odliczenia podatkowe. Osoby prowadzące firmę nie otrzymują tzw. foreløpig skatteberegning, czyli tymczasowego (wstępnego) rozliczenia podatkowego. Aby je dostać, osoby prowadzące firmy muszą dodatkowo dostarczyć tzw. næringsoppgave, czyli zeznanie podatkowe dla firm. Norweski Urząd Podatkowy rozsyła ostateczne rozliczenie podatkowe, czyli skatteoppgjør już od drugiej połowy czerwca. Osoby prowadzące firmy otrzymają je najpóżniej do końca pażdziernika. W przypadku gdy mamy niedopłatę podatku, można dobrowolnie dopłacić podatek (tilleggsskatt) na konto lokalnego urzędu poborcy podatkowego, aby uniknąć odsetek za zwłokę. Informacja o tym znajduje się na zeznaniu podatkowym.

Poniżej znajdą Państwo TLUMACZENIE NORWESKIEGO ROZLICZENIA PODATKOWEGO selvangivelse / skattemelding.


Pobierz tłumaczenie na język polski w formie PDF klikając w poniższy link

TLUMACZENIE NORWESKIE ROZLICZENIE PODATKOWE selvangivelse skattemelding

albo zobacz on-line poniżej: (może nie wyświetlać się prawidłowo w niektórych przeglądarkach).

Wstępne rozliczenie podatkowepodatku od majątku i podatku dochodowegodla osób zatrudnionych, emerytów itd. za rok xxxx

 

Numer personalny                            XXXXXX XXXXKlasa podatkowa XObjaśnienia do wszystkich pozycji oraz informacja o tym, w jaki sposób zmienić pozycje / kwoty znajduje się na stronie skatteetaten.no/finnpost

 

Dochód / Ulga podatkowaPoprawiono na   Majątek / ZadłużeniePoprawiono na

 

2.1

Wynagrodzenie oraz świadczenia odpowiadające wynagrodzeniu

xxxx

2.1.1

Wynagrodzenie, Nazwa pracodawcy

xxxx ___________

2.1.1

Podlegająca opodatkowaniu część ubezpieczenia,  Nazwa pracodawcy

xxxx ___________

Podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne (8,2%) xxxx

 

xxxx

Podstawa naliczania podatku progresywnego xxxx

3.1/4.1/4.5

Odsetki, depozyty, papiery wartościowe, inny kapitał itd.

                 xxx

xxx

3.1.1/4.1.1

Odsetki / depozyty w Nazwa Banku

xxx ___________

xxx ___________

3.2

Odliczenia od dochodu z zatrudnienia itd.

-xxxxx

3.2.1

Odliczenie minimalne pomniejszające przychód

-xxxxx ___________

3.2.8/3.2.9

Odliczenie za podróże przeniesione z „Wyszczególnienia

odliczeń za podróże”

3.3/4.8

Oprocentowanie, zadłużenie, inne koszty kapitałowe i odliczenia

-xxxx

-xxxx

3.3.1/4.8.1

Odsetki / zadłużenie w Nazwa Banku

-xxxx ___________

-xxxx

 ___________

4.2

Wyposażenie domu / ruchomości domowe, samochód, motocykl, łódź itp.

4.2.5

Samochód itp.

3.6/4.9

Podstawa naliczania podatku dochodowego i podatku od majątku

xxx xxxx

xxx xxx

1.2/1.5 Informacja o stanie cywilnym itd.1.5.2         Jeżeli w 2018 r. otrzymałeś wolne od podatku wygrane w grach lub wygrane z wydarzeń organizowanych przez środki masowego przekazuna łączną wartość 100 000 NOK lub więcej Podaj kwotę / wartość.                                                                                 Kr_______________________Informacja o zyskach z udziału w grach, które są wolne od podatku znajdują się na stronie skatteetaten.no1.5.3         Czy w 2018 roku otrzymałeś spadek lub prezent o wartości 100 000 NOK lub więcej? Podaj kwotę / wartość.        Kr_______________________Jeżeli otrzymałeś w spadku nieruchomość lub prezent, musisz upewnić się, że nieruchomość jest wymieniona z poprawną

kwotą wartości w pozycji 4.3.2 (mieszkanie/dom) / pozycja 4.3.3 (nieruchomość wakacyjna). Należy podać informacje o wartości nieruchomości w momencie śmierci spadkodawcy, dacie otrzymania nieruchomości w spadku i sposobie ustalenia ww. wartości nieruchomości. Przesyłając zeznanie podatkowe na papierze, musisz podać te informacje w załączniku. Wartość nieruchomości w momencie otrzymania spadku jest równa wartości rynkowej lub wartości w momencie przejęcia nieruchomości od poprzedniego właściciela, w zależności od pozycji podatkowej poprzedniego właściciela, przeczytaj więcej na stronie skatteetaten.no/inngangsverdi Jeżeli nieruchomość nie jest wstępnie wpisana w zeznanie podatkowe, należy również w tym samym załączniku podać gminę nieruchomości, nr działki i nr użytkowy (ewent. nr organizacyjny administracji mieszkaniowej) oraz adres nieruchomości.

1.5.4         Czy pracowałeś nieodpłatnie dla jakiejś organizacji i / lub otrzymałeś wsparcie finansowe od bliskiej rodziny o łącznej wartości

100 000 NOK lub więcej? Podaj kwotę / wartość.                                                                                                                Kr_______________________

Czytaj więcej na skatteetaten.no/finnpost

Jeżeli wsparcie pieniężne pochodzi od innej osoby niż bliska rodzina, musisz wpisać całkowitą kwotę wsparcia finansowego w punkcie 2.1.1.

1.5.6 Dochody, odliczenia, majątek i zadłużenie za granicą należy wpisać we właściwej pozycji w zeznaniu podatkowym.

Zobacz skatteetaten.no/finnpost

 

Czy wnioskujesz o odliczenie podatkowe za zapłacony podatek za granicą (ulga kredytowa)? (Wypełnij formularz RF-1147)            Tak______Czy wnioskujesz o obniżenie podatku od zarobków uzyskanych w ramach zatrudnienia za granicą? (Wypełnij formularz RF-1150)  Tak______Czy wnioskujesz o zniesienie obowiązku podatkowego jako rezydent podatkowy (emigracja podatkowa)?                         Tak_____Musisz podać szczegóły poniżej i zmienić pozycje, które mają z tym związek.W którym kraju zamieszkałeś?                                                                                                                                                _________________________Data ustania obowiązku podatkowego:                                                                                                                                  _________________________Czy wnioskujesz o zachowanie rezydencji podatkowej w Norwegii lub w innym kraju na podstawie umowy podatkowej?     Tak_____Musisz podać szczegóły poniżej i zmienić pozycje, które mają z tym związek.W którym kraju zamieszkałeś?                                                                                                                                                _________________________Data zmiany miejsca zamieszkania na podstawie umowy podatkowej:                                                                           _________________________

 

Czy wnioskujesz o zwolnienie wynagrodzenia od organizacji międzynarodowej z opodatkowania w Norwegii ?    Tak____Dokonaj ewentualnych zmian w punkcie 2.1.1.Wpisz nazwę organizacji: _____________________________________________________________________________________________________

 

Czy Twoje członkostwo w norweskim zakładzie ubezpieczeń społecznych wygasło?
Data wygaśnięcia:

Czy jesteś zwolniony ze składek na ubezpieczenie społeczne w Norwegii?

Okres zwolnienia:

 

Tak ________________

 

Tak ______Od dnia______Do dnia______

 

1.5.12       Czy wnioskujesz o ograniczenie podatkowe dla osób o małej zdolności podatkowej zgodnie z § 17-4 ustawy podatkowej?  TakInformacja o tym, kto może ubiegać się o takie ograniczenie podatkowe znajduje się na skatteetaten.no/finnpost1.5.13       Imię i nazwisko osoby upoważnionej/ osoby kontaktowej, z którą możemy kontaktować się w Twoich sprawach podatkowych:Nazwa osoby do kontaktów:        _______________________________________________________________________________________________Adres e-mail osoby do kontaktów:______________________________________________________________________________________________1.3 Czy zawarłeś związek małżeński po 31.10.2017 i ubiegasz się o wspólne rozliczenie z małżonkiem?                                  Tak__

 

Jeżeli na dzień 31 grudnia 2018 r. masz wspólne dziecko i / lub wspólną własność / dług ze współmałżonką/współmałżonkiem, możesz podać informacje na ten temat poniżej.

1.3.1         Konkubenci ze wspólnym(i) dzieckiem(ćmi) Tak ___ Nie ____

1.3.2         Konkubenci ze wspólnym majątkiem / długiem Tak Nie

Nazwisko konkubenta i numer personalny__________________________________________________________________________

 

1.5.7 Zakreśl, jeżeli w przyszłym roku chcesz, aby zeznanie podatkowe zostało przesłane w innym języku:               Nynorsk  Północnosamski______Czy chciałbyś otrzymać angielską wersję zeznania podatkowego w przyszłym roku?                                                      Tak___Jeżeli otrzymujesz zeznanie podatkowe w formie elektronicznej, język formularza musi zostać zmieniony na stronie Norge.no

3.2.8 / 3.2.9 Specyfikacja odliczeń za dojazdy do pracy i podróże do domu

3.2.8

Dojazdy. dom-praca

dni po

km (w jedną/ w obie strony) x 1,56 NOK / 0,76

kr

3.2.8

Dojazdy. dom-praca

dni po

km (w jedną/ w obie strony) x 1,56 NOK / 0,76

+

3.2.8

Dojazdy. dom-praca __________________________

dni po ___

km (w jedną/ w obie strony) x 1,56 NOK / 0,76

+

3.2.8

Dojazdy. dom-praca __________________________

dni po ___

km (w jedną/ w obie strony) x 1,56 NOK / 0,76

+

3.2.8

Dojazdy. dom-praca __________________________

dni po ___

km (w jedną/ w obie strony) x 1,56 NOK / 0,76

+

3.2.9

Odliczenia za podróże. wizyty w domu __________

wizyt po ___

km (w jedną/ w obie strony) x 1,56 NOK / 0,76

+

3.2.9

Podróże do domu poza EOG – rzeczywiste wydatki. liczba podróży

środek transportu

+

Odliczenie całkowite z pozycji 3.2.8/3.2.9

=

Koszty przejazdów przez płatne bramki / promu, jeżeli przekraczają 3300 NOK

+

Bilety lotnicze (warunki specjalne. zob. skatteetaten.no/reisefradrag)

+

Suma

=

Wkład własny

-

Xx xxx

Przenieś sumę do pozycji 3.2.8 / 3.2.9

=

______________________

Kwoty, które nie zostały wypełnione automatycznie przez UP  należy wpisać tutaj

Numer pozycji

Zob. skatteetaten.no Prosimy pisać czytelnie!

Dochód / Odliczenia

Majątek / Zadłużenie

Wstępne rozliczenie podatkowe za rok xxxx

Podstawa                                  podatki / opłaty

Podatek od majątku na rzecz:

 

Państwa

Gminy

Podatek dochodowy na rzecz:

Państwa, podatek wspólny

Gminy i województwa

Podatek na rzecz państwa, podatek progresywny

Składka na ubezpieczenie społeczne:

Od wynagrodzeń itd. (8,2%)

Łącznie podatki i opłaty dla osób o  klasie podatkowej 1 przed odliczeniami podatkowymi

Wstępnie wyliczony podatek i opłaty po odliczeniach podatkowych

-Zaliczki na podatek dochodowy (potrącone przez pracodawcę itp.)

Wstępnie wyliczona nadpłata podatku (bez odsetek)

Kiedy przyjdzie ostateczne rozliczenie podatkowe?

Rozliczenie podatkowe nie jest wysyłane w określonych terminach, ale najszybciej jak to możliwe po zakończeniu przetwarzania zeznania podatkowego. Oznacza to, że możesz otrzymać ostateczne rozliczenie w czerwcu, sierpniu, wrześniu, a najpóźniej w październiku. Jeżeli składasz zeznanie podatkowe w formie papierowej, rozliczenie podatkowe otrzymasz najwcześniej w sierpniu.

 

Nadpłata podatku

Jeżeli Twoje rozliczenie podatkowe wykazało, że masz nadpłatę podatku, otrzymasz ją na konto ******

Jeżeli chcesz otrzymać ewentualną nadpłatę podatku na inne konto lub jeżeli chcesz je otrzymać na blankiecie do wypłaty środków, musisz nam to zgłosić. Zobacz więcej na skatteetaten.no/endrekonto

 

Ewentualnie zapłacona dodatkowa zaliczka na podatek dochodowy wpłacona po 1 lutego 2019 r. nie została uwzględniona w tymczasowym rozliczeniu podatkowym, ale zostanie uwzględniona w ostatecznym rozliczeniu podatkowym. Aby uniknąć płacenia odsetek od niedopłaty podatku należy wpłacić dodatkową zaliczkę do dnia 31 maja 2019 roku. Termin ten obowiązuje, nawet jeżeli otrzymałeś odroczenie złożenia zeznania podatkowego. Ewentualna wpłata dodatkowej zaliczki na podatek jest dobrowolna.

 

Należy użyć następujących danych w celu dokonania płatności:

Nr. konta:

Imię i nazwisko:

Urząd Podatkowy w xxxx

Nr identyfikacyjny klienta KID.:

IBAN:

SWIFT/BIC:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLUMACZENIE Rozliczenie podatkowe w Norwegii selvangivelse / skattemelding
5 (100%) 1 vote