Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Pracodawca zalega z wynagrodzeniem w Norwegii – co zrobic w takiej sytuacji

Pracodawca w Norwegii nie płaci. Co można zrobić w takiej sytuacji?
Jeżeli nie otrzymałeś wynagrodzenia od pracodawcy z powodu braku jego dobrej woli, musisz najpierw wysłać mu wezwanie do zapłaty z okresem płatności do 14 dni. Tego rodzaju upomnienie nazywa się pengekrav i powinno spełniać pewne określone wymogi formalno-prawne, aby było ważne. Między innymi powinno zawierać informacje o tym, że pracodawca może do 14 dni zanegować Twoje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia podając uzasadnione powody. W wezwaniu powinieneś zaznaczyć również, że jest to wezwanie powołując się na odpowiedni paragraf w ustawie (tvistelovens § 5–2). Poza tym, należy wspomnieć o odsetkach karnych. Pismo powinno zostać wysłane listem poleconym, abyś miał dowód na to, że zostało wysłane. W piśmie powinieneś koniecznie zaznaczyć, że w przypadku, jeżeli roszczenie nie zostanie spełnione w terminie, będziesz zmuszony podjąć kolejne kroki.

Jeżeli pracodawca nie odpowie na Twoje pismo, po upływie terminu 14 dni Twoje wezwanie staje się automatycznie podstawą do wniesienia wniosku do komornika.

Jeśli pracodawca nie zgadza się z Twoim wezwaniem do zapłaty i pisemnie uzasadnił powody braku wypłaty wynagrodzenia, możesz odwołać się do Sądu Polubownego (Forliksrådet). Odwołanie należy przesłać do Sądu Polubownego w miejscowości właściwej dla siedziby pracodawcy. Postanowienie Sądu o nakazie zapłaty wynagrodzenia również oznacza, że ​​będzie można je wyegzekwować przez komornika.

Jeżeli pracodawca mimo wszystko nie ma środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia i nie będzie można go wyegzekwować, należy wtedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy. Wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy składa się do sądu rejonowego właściwego dla siedziby pracodawcy. Otwarcie postępowania upadłościowego może nastąpić tylko wtedy, jeżeli pracodawca jest niewypłacalny, a jego niewypłacalność nie może mieć charakteru tymczasowego.

Jakie są Twoje prawa w sytuacji upadłości pracodawcy i czym jest Rządowy fundusz gwarancji płac? - o tym przeczytasz w kolejnym wpisie na moim blogu. Zapraszam do prenumeraty. Wpisz swojego maila w rubrykę z lewej strony (pod okienkiem facebooka). Dziękuję :)

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wezwania do pracodawcy, wniosku do komornika lub odwołania do Sądu Polubownego?
Skontaktuj się ze mną Tłumacz przysięgły języka norweskiego

CZYTAJ STARSZE WPISY TUTAJ

Opracowano na podstawie Poradnika Prawnego dla Cudzoziemców w moim tłumaczeniu.

 

Pracodawca zalega z wynagrodzeniem w Norwegii – co zrobic w takiej sytuacji
5 (100%) 1 vote