Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Norweski pracodawca a obowiazek informacji w jezyku polskim

Czy wiesz, że zgodnie z norweskimi przepisami Twój pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci szkolenia oraz informacje w zrozumiałym dla Ciebie języku?

Jako tłumacz przysięgły stale otrzymuję od moich klientów prośby o tłumaczenie norweskich umów o pracę, podręczników pracowniczych i różnych dokumentów BHP na język polski. Większość moich klientów to firmy norweskie, zwłaszcza z branży budowlanej a także agencie pośredniczące w wynajmie pracowników. Firmy te mają zagranicznych pracobiorców wśród swoich pracowników, mówiących po polsku lub angielsku. Wiele norweskich przedsiębiorstw otrzymało nakaz z Arbeidstilsynet (Norweska Inspekcja Pracy) przetłumaczenia ważnych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa, szkoleń i informacji dla swoich polskich pracowników z języka norweskiego na język polski w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów ustawy o środowisku pracy (AML) oraz przepisów rozporządzenia o bezpieczeństwie, zdrowiu i środowisku pracy na placach budowy (w skrócie Rozporządzenie o inwestorach budowlanych Byggherreforskriften). Polscy pracownicy mają często w norweskim miejscu pracy polskiego przedstawiciela ds. Bezpieczeństwa (tzw. verneombud) i w związku z tym istnieje potrzeba przetłumaczenia na język polski np. szkolenia dla delegata ds. Bezpieczeństwa lub innych ważnych dokumentów związanych z BHP.

Nieefektywna komunikacja w branży budowlanej może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia polskich pracowników. Wymagania dotyczące komunikacji w miejscu pracy są uregulowane wieloma przepisami. Dotyczy to między innymi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w języku zrozumiałym dla pracowników i dobrej komunikacji w zakresie bezpieczeństwa. Szkolenia, ocena ryzyka (SJA) i instrukcje pracy powinny być udzielane w języku zrozumiałym dla odbiorcy, polskim lub ewentualnie angielskim. Informacje o czynnikach ryzyka w pracy muszą być przekazane w sposób zrozumiały dla pracownika. Jeśli to konieczne, tego rodzaju informacje muszą być przetłumaczone na język odbiorcy, np. na język polski.

Rozporządzenie o inwestorach budowlanych (byggherreforskriften) Rozdział 4 § 19. Obowiązek informacji

Pracodawca musi poinformować delegata ds. Bezpieczeństwa o planie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska pracy przed rozpoczęciem prac budowlanych lub budowlanych. Inwestor musi zapewnić, że kwestie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska pracy na placu budowy będą zapewnione przez pracodawcę. Inwestor jest zatem również wspólnie odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej komunikacji na placu budowy.

§ 3-5 ustawy o środowisku pracy (arbeidsmiljøloven). Obowiązek pracodawcy w zakresie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy

Pracownik musi przejść szkolenie w zakresie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy. Szkolenie musi być zorganizowane w taki sposób, aby pracownik posiadł niezbędną wiedzę.

Gdzie szukac dalszych informacji?

Więcej informacji dla pracownika i pracodawcy znajdziesz w języku norweskim na stronach:

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/sprak-og-kommunikasjon-pa-bygge–og-anleggplasser/

http://arbeidsmiljoloven.com/article/%C2%A7-3-5-plikt-for-arbeidsgiver-til-a-gjennomga-opplaering-i-helse-miljo-og-sikkerhetsarbeid/

Pozdrawiam serdecznie :-)

tlumacz przysiegly jezyka norweskiego 2

Emilia Peśla, tłumacz przysięgły języka norweskiego i angielskiego

www.tlumacznorweskiego.no

https://www.facebook.com/tlumaczprzysieglyjezykanorweskiegownorwegii/

Norweski pracodawca a obowiazek informacji w jezyku polskim
5 (100%) 1 vote