Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Jakie zalaczniki do wniosku o startlån?

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O STARTLÅN

 Zeznanie podatkowe (Selvangivelse) za ostatni rok podatkowy.
Zamiast selvangivelse można również użyć ”Utskrift av ligningen”.
(karta podatkowa, lønns- og trekkoppgave, i tym podobne nie są wystarczającą dokumentacją)

 Kopie trzech ostatnich odcinków wypłaty (lønnslipper) lub odcinków wypłaty świadczeń z NAV (trygdeutbetalingsanvisninger) wszystkich członków rodziny.

 Dokumentację otrzymywanych alimentów (barnebidrag), dodatku na dzieci niekorzystających z przedszkola (kontantstøtte), dodatku na wynajęcie opiekunki (stønad til barnepass) a także wszelkich innych dochodów.

 W przypadku zakupu mieszkania lub domu, ofertę kupna/sprzedaży Kopię dokumentów sprzedaży wraz z wyceną mieszkania lub domu. Umowę kupna, jeżeli mieszkanie lub dom zostały już zakupione.

W przypadku budowy nowego domu – kosztorys od wykonawcy a także ewentualną umowę z wykonawcą


W przypadku refinansowania – kopię wyceny od rzeczoznawcy lub pośrednika mieszkaniowego
- nie powinna być starsza niż 3 lata

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O STARTLÅN (o ile dotyczą Ciebie):

 Dokumenty potwierdzające zaciągnięcie pożyczki z banku lub promesa udzielenia pożyczki przez bank

 Dokument potwierdzający zaciągniętą pożyczkę studencką

 Inne kredyty lub pożyczki – na samochód, spłata karty kredytowej, chwilówki i tym podobne

 Dokumentacja wydatków na przedszkole lub świetlicę szkolną (SFO)

 Dokumentacja poniesionych kosztów z tytułu płacenia alimentów

 Umowa przejęcia mieszkania lub domu po rozwodzie lub rozejściu się partnerów

 Zaświadczenie lekarskie w przypadku niepełnosprawności

 Raport dotyczący sytuacji socjalnej wnioskodawcy z NAV, o ile jest taki dostępny.
 Postanowienie o umorzeniu zobowiązań (gjeldsordning), o ile Ciebie dotyczy.

 

WSZELKIE INFORMACJE PODANE WE WNIOSKU POWINNY ZOSTAĆ UDOKUMENTOWANE. PODANIA, KTÓRE MAJĄ NIEKOMPLENTĄ DOKUMENTACJĘ, NIE ZOSTANĄ ROZPATRZONE ZANIM DOKUMENTACJA TA NIE BĘDZIE UZUPEŁNIONA.

Chcesz wiedzieć, kto jest uprawniony do uzyskania pożyczki startlån, kliknij tutaj.

Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail na stronie głównej.

Rate this post