Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Jak zdobyc uprawnienia elektryka w Norwegii?

tlumacz przysiegly jezyka norweskiego 2

Każdy, kto chce uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu „regulowanego” jako elektryk w Norwegii, a zdobył wykształcenie zawodowe i doświadczenie w innym kraju UE lub EOG, musi złożyć wniosek do Dyrekcji ds. bezpieczeństwa ludności i planowania kryzysowego (DSB) w Norwegii www.dsb.no

Na stronach DSB nie istnieje żaden standardowy formularz wniosku.
Bardzo ważne jest, aby wnioskodawca określił w swoim wniosku, o uznanie jakich uprawnień w zawodzie elektryka w Norwegii występuje.
Wniosek można wysłać drogą elektroniczną na adres: postmottak@dsb.no , lub pocztą na adres DSB, PO Box 2014 , 3103 Tonsberg, Norwegia.
Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka w Norwegii, twoje kwalifikacje muszą spełniać wymagania rozporządzenia o przedsiębiorstwach elektrotechnicznych oraz wymogach kwalifikacyjnych do pracy związanej z instalacjami elektrycznymi i urządzeniami elektrycznymi, w skrócie fek.
Ocena kwalifikacji kandydata jest prowadzona zgodnie z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej 2005/36/WE. Ogólnym wymogiem jest najmniej 2 lata doświadczenia w zawodzie po otrzymaniu świadectwa ukończenia praktyk zawodowych i ewentualnie posiadanie świadectwa czeladniczego lub świadectwa zawodowego.
Dużą zaletą dla kandydata jest posługiwanie się jednym z języków skandynawskich, zarówno w mowie jak i w piśmie, lub przynajmniej znajomość języka angielskiego.
Do wniosku należy dołączyć minimum zestaw dokumentów wymienionych poniżej:
o CV, w którym opisane są Twoje personalia, wykształcenie i praktyka zawodowa w zawodzie, o którego uznanie występujesz
o Kopia oryginalnych świadectw szkolnych.
o Kopia oryginalnego zaświadczenia z odbytych praktyk szkolnych.
o Kopia oryginalnych pozwoleń/uprawnień do wykonywania zawodu, świadectwa czeladniczego lub świadectwa zawodowego.
o Kopi oryginalnych świadectw pracy od obecnych lub wcześniejszych pracodawców, które są potwierdzeniem co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej.
o Kopia paszportu
o Jakiekolwiek inne dokumenty, które mogą ułatwić rozpatrzenie podania.
o Wszystkie kopie dokumentów powinny być sporządzone w formie odpisów potwierdzonych notarialnie.
o Wszystkie dokumenty MUSZĄ być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język norweski! Polecam www.tlumacznorweskiego.no 

Zródło: http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Utenlandske-elektrofagfolk1/Utenlandsk-elektrofagarbeider/

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NORWESKIEGO W NORWEGII www.tlumacznorweskiego.no 

Rate this post