Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Jak uzyskac zasiłek rodzinny w Norwegii?

tlumacz przysiegly jezyka norweskiego 2Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, osobom podejmującym legalne zatrudnienie w dowolnym kraju na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz od 1 kwietnia 2006 r. na terytorium Szwajcarii, przysługuje prawo do ubiegania się o świadczenia rodzinne.

 

Jeżeli pracujesz w Norwegii, a Twoja rodzina mieszka w Polsce, to jesteś uprawniony/a do świadczeń rodzinnych z Norwegii.

 

Jeżeli drugie z rodziców dziecka pracuje w Polsce albo otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych i jest tam uprawnione do świadczeń rodzinnych – świadczenia norweskie zostaną pomniejszone o świadczenia otrzymywane w kraju rodzinnym.

 

Jeżeli drugie z rodziców dziecka nie pracuje w kraju rodzinnym i nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych – jesteś uprawniony/a do pełnej kwoty świadczeń rodzinnych z Norwegii. Na dzień 1 stycznia 2014 roku zasiłek ten wynosi 970 koron.

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE, ABY UZYSKAĆ ZASIŁEK NA DZIECKO W NORWEGII:*

1)     Formularz NAV NAV 33-00.07 SØKNAD OM BARNETRYGD

2)     Formularz NAV 34-00.15 TILLEGGSSKJEMA VED KRAV OM UTBETALING AV BARNETRYGD OG/ELLER KONTANTSTØTTE PÅ GRUNNLAG AV REGLER OM EKSPORT ETTER EØS- AVTALEN

3)     Jednym z warunków otrzymania świadczeń jest posiadanie takiego samego adresu jak dziecko/dzieci (wspólne zameldowanie). Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich urzędu gminy/miasta.

4)     Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Norwegii (umowa o pracę).

5)     Dokument potwierdzający numer osobisty (fødselsnummer) lub tymczasowy numer osobisty (D-nummer), otrzymany w Norwegii, np. Karta podatkowa (skattekort)

6)     Zaświadczenie o rejestracji z Policji (Registreringsbevis for EØS-borgere) zastępujące dawne pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse)

7)     Jeżeli samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem i starasz się o rozszerzony zasiłek rodzinny (1940 kr na dzień 01.01.2014), a dziecko mieszka w Polsce, musisz podać informacje o tym, kto sprawuje pieczę nad dzieckiem wraz z adresem tej osoby. Musisz również złożyć dokumentację odnośnie separacji lub rozwodu, lub inną dokumentację potwierdzającą, że samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem.

8)     Akt urodzenia dziecka

9)     Akt małżeństwa (opcjonalnie)

 

PAMIĘTAJ ABY DOKUMENTY Z POLSKI PRZETŁUMACZYĆ NA JĘZYK NORWESKI U TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

www.tlumacznorweskiego.no

Po złożeniu wniosku w lokalnym oddziale NAV, przesyłany jest on do regionalnego oddziału NAV zajmującego się zasiłkami rodzinnymi. Regionalny oddział naw wysyła następnie zapytanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Twoim wojewodztwie na formularzu 401, między innymi o to, czy drugi z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek rodzinny lub świadczenia rodzinne.

 

Z reguły taka procedura trwa jednak bardzo długo, nawet od 3 do 12 miesięcy. Aby ją przyspieszyć, NAV proponuje wnioskodawcom, aby samodzielnie złożyli wniosek o wydanie formularza 401 we właściwym ROPS w swoim województwie zamieszkania w Polsce.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej może na wniosek osoby zainteresowanej wystawić formularz E 401, po uprzednim złożeniu wypełnionego wniosku o wydanie formularza E 401, dotyczącego składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych, jak również po przedłożeniu wymaganych dokumentów. W przypadku, kiedy formularz E 401 ma być przesłany do instytucji norweskiej, należy ponadto wypełnić stosowne oświadczenie

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), wydawanie zaświadczeń w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych jest wolne od opłat.

* zestaw wymaganych dokumentów może się nieznacznie różnić w zależności od tego w jakim biurze NAV przyjmowane są dokumenty

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NORWESKIEGO W NORWEGII

www.tlumacznorweskiego.no

 

Rate this post