Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Czy moj dokument musi miec apostille? Czym jest apostille?

Tłumacz przysięgły języka norweskiego w Norwegii poczta @tlumacznorweskiego.no

Wiele osób pyta mnie w mailach, czy norweska pieczęć tłumacza przysięgłego (to znaczy pieczęć uzyskana w Norwegii i honorowana przez norweskie władze – w odróżnieniu od polskiej pieczęci tłumacza przysięgłego, której najczęściej używa się w Polsce) wystarczy do tego, aby już „niczego nigdzie nie trzeba było załatwiać w Polsce”.
W większości przypadków rzeczywiście tak jest, istnieją jednak pewne dokumenty urzędowe, np. polskie akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu), dokumenty sądowe (np. orzeczenie o rozwodzie) , administracyjne, akty notarialne i niektóre dyplomy, które wymagają poświadczenia autentyczności w Polsce zanim trafią do tłumacza przysięgłego lub urzędu w Norwegii.

Dlaczego należy uzyskać apostille przed wysłaniem DOKUMENTÓW Z POLSKI do tłumacza przysięgłego języka norweskiego?

apostille tlumacz przysiegly jezyka norweskiego

Uzyskanie klauzuli apostille na polskich dokumentach urzędowych jest potrzebne w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. i może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa. Ponieważ Norwegia jest jednym z Państw, które podpisało wyżej wymienioną konwencję, większość instytucji państwowych wymaga, aby na dokumentach przywiezionych z Polski widniała klauzula zaświadczająca o autentyczności dokumentu i widniejących na nim podpisów,

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe nie jest tym samym co potwierdzenie autentyczności polskiego dokumentu?

Tłumaczenie przysięgłe na język norweski potwierdza zgodność i dokładność tłumaczenia z polskim tekstem źródłowym znajdującym się na dokumencie. Tłumacz odpowiada za to, aby dane jakie znalazły się na tłumaczeniu odpowiadały dokładnie danym znajdującymi się na polskim dokumencie. Do kompetencji tłumacza przysięgłego nie należy jednak potwierdzanie „autentyczności” przedstawionego mu dokumentu.  Tłumacz nie ma takiej możliwości ani z prawnego ani z praktycznego punktu widzenia. Jeżeli więc klient przedstawi do tłumaczenia sfałszowany dokument lub dokument, w którym sfałszowano niektóre dane, tłumacz nie odpowiada za autentyczność wykonanego tłumaczenia a jedynie za jego zgodność z oryginałem. Dlatego też pod tlumaczonym dokumentem znajdzie się klauzula „Potwierdzam zgodność tłumaczenia z treścią przedstawionego mi dokumentu” a nie „Potwierdzam autentyczność przedstawionego mi dokumentu”.

Tłumacz przysięgły języka norweskiego ani też tłumacz żadnego innego języka obcego nie jest jednak uprawniony do tego, aby stwierdzić czy potwierdzić, iż przedstawiony mu dokument jest autentyczny i rzeczywiście został wystawiony przez władze publiczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiedzialność za potwierdzenie autentyczności polskiego dokumentu przedstawionego do tłumaczenia przysięgłego na język norweski spoczywa tylko i wyłącznie na osobie, która dostarczyła dokument do tłumaczenia.

Dlaczego warto zadbać o uzyskanie apostille przed przedstawieniem dokumentu tłumaczowi przysięgłemu języka norweskiego?

 Tłumacząc apostille równocześnie z dokumentem, klient ponosi dodatkowo niewielki koszt tłumaczeniaApostille to klauzula składająca się z 10-ciu punktów (patrz wzór powyżej), opatrzona pieczęcią Ministerstwa Spraw Zagranicznych i podpisem urzędnika. Tłumaczenie apostille u tłumacza przysięgłego na język norweski jest dodatkowo płatne zobacz cennik Jeżeli jednak dokument zostanie opatrzony apostille po dokonaniu tłumaczenia i klient zażyczy sobie tłumaczenia apostille w trybie późnejszym, nierzadko cena tłumaczenia zostanie policzona jak tłumaczenie dokumentu „od nowa” (wielu tłumaczy ma cenę minimalną za pojedyncze zamówienie). Nierzadko też należy cały dokument przetłumaczyć od nowa, gdyż apostille stanowi w tym wypadku całość z dokumentem i klauzula zgodności tłumaczenia z oryginałem powinna znaleźć się na końcu całego dokumentu a nie tylko pod klauzulą apostille lub pod tłumaczeniem dokumentu bez apostille.

Warto wcześniej zadbać o to, aby dokument posiadał apostille, gdyż czas oczekiwania w niektórych wypadkach może być nawet do 2 miesięcy.

Gdzie uzyskać klauzulę apostille?

Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu.

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/

Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Adres: Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa (wejście od strony ulicy Litewskiej)

Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00

tel. (48) 22523 9845, 22523 9128, 22523 9463,  22523 8272

e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

UWAGA: DO DOKUMENTÓW KONIECZNIE TRZEBA DOŁĄCZYĆ POTWIERDZENIE UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ NA KONTO BANKOWE. DOKUMENTY Z DOŁĄCZONĄ GOTÓWKĄ BĘDĄ ODSYŁANE DO ADRESATÓW ZE ZWROTNYM POTWIERDZENIEM ODBIORU.

 

 

Czy moj dokument musi miec apostille? Czym jest apostille?
5 (100%) 1 vote