Bądź na bieżąco z wpisami na blogu. Zostaw swój e-mail.

Co zrobic, aby nie stracic zasilku dla bezrobotnych (dagpenger) w Norwegii?

Jeżeli NAV przyznał Ci zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii, to musisz uważać, aby przez cały okres pobierania dagpenger spełniać następujące warunki:

  • Co 14 dni terminowo przesyłać kartę rejestracyjną (meldekort). Nieprzesłanie karty w określonym terminie grozi zredukowaniem płatności za ostatni okres zasiłkowy dagpenger.
  • Jednym z warunków otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych jest aktywne poszukiwanie pracy. Oferty pracy znadziesz w dziale Ledige stillinger na stronie NAV. https://tjenester.nav.no/stillinger/forside
  • Musisz przez cały okres pobierania zasiłku dagpenger przebywać na terenie Norwegii! Opuszczenie kraju, nawet na krótki czas, należy zgłosić na karcie meldunkowej jako fravær (nieobecność). W czasie wakacji lub wyjazdu z Norwegii zasiłek zostaje więc wstrzymany.
  • Musisz zadeklarować gotowość do podjęcia pracy w każdym miejscu w Norwegii (chyba, że nie pozwala na to Twój stan zdrowia – musisz wtedy przynieść do NAV zaświadczenie lekarskie).
  • Musisz aktywnie poszukiwać pracy: kontaktować się z potencjalnymi pracodawcami, rozsyłać swoje CV, kontaktować się z prywatnymi agencjami zatrudnienia itp., aby móc udokumentować swoją aktywność na rynku pracy w razie kontroli, jakie przeprowadza NAV.
  • Musisz stale aktualizować swoje CV.
  • Nie możesz studiować lub podejmować nauki w trybie dziennym, lub w wymiarze uniemożliwiającym podjęcie pracy. Jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz się uczyć pobierając zasiłek, zawsze zapytaj swojego konsultanta w NAV.
  • Nie możesz odmówić, gdy NAV skieruje Cię na kurs poszukiwania pracy, na praktyki lub kurs kwalifikacyjny. Odmowa grozi czasową utratą zasiłku.
  • Nie możesz być chory i pobierać zasiłku chorobowego. Jeżeli jesteś niezdolny do pracy, tracisz w NAV status osoby poszukującej pracy i przechodzisz na zasiłek chorobowy (sykepenger).

Chcesz wiedzieć JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ, ABY UZYSKAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH W NORWEGII?, kliknij tutaj 

Ile wynosi zasilek dla bezrobotnych w Norwegii? kliknij tutaj

Chcesz wiedzieć co zrobić, jeżeli nie uzyskałeś wymaganego wynagrodzenia do obliczenia podstawy zasiłku i do czego służy formularz e 301? Kliknij tutaj.

Rate this post